Gmina Jonkowo,położona w sąsiedztwie Olsztyna - stolicy Warmii i Mazur. Gmnia Jonkowo leży na terenie powiatu ziemskiego olsztyńskiego.

Historia wsi Jonkowo liczy ponad 650-lat. Z przywilejem lokacyjnym wystawionym przez biskupa warmińskiego Hermanna z Pragi, w dniu 12 listopada 1345 r., datuje się jej początkek. W początku XV w. wybudowsany został w Jonkowie, gotycki kościół, przebudowuwany kilkakrotnie na przestrzeni dziejów.

Czytaj więcej