Historia wsi Jonkowo liczy ponad 650-lat. Z przywilejem lokacyjnym wystawionym przez biskupa warmińskiego Hermanna z Pragi, w dniu 12 listopada 1345 r., datuje się jej początkek. W początku XV w. wybudowsany został w Jonkowie, gotycki kościół, przebudowuwany kilkakrotnie na przestrzeni dziejów.

Gmina Jonkowo zajmuje powierzchnię 16819 h. Z tego 38% zajmują lasy i grunty leśne. W gminie Jonkowo żyje 5200 mieszkańców.

Krajobraz gminy tworzą charakterystyczne dla Warmii i Mazur tereny polodowcowe, pofałdowane, z wieloma oczkami wodnymi i kompleksami lesnymi


fot By S.Czachorowski - Praca własna, GFDL,