W sierpniu 2016 roku zakończona została modernizacja ul. Rolnej w Giedajtach. W połowie sierpnia oddano ją do użytku.
W listopadzie zawarto umowę na budowę i przebudowę ulic oraz dróg łączących drogę wojewódzką nr 527 z drogą krajową nr 16 w pobliżu węzła Olsztyn-Zachód (Kudypy).

Umowa ma być realizowana w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

Dzięki niemu zostaną całkowicie wyremontowane następujące ulice: Kresowa, Wołodyjowskiego, Żurawia i Perkoza, znajdujące się w Olsztynie.

7 kilometrów dróg
Łączna długość dróg zmienianych w ramach tej inwestycji to 7,5 km ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, skrzyżowań, oświetlenia, odwodnienia, urządzeń ochrony środowiska i elementów zagospodarowania zieleni.

Inwestycja będzie kosztować 38 mln złotych, z czego ponad 5 mln to wkład własny gminy. Prace rozpoczęły się w listopadzie 2016 roku, a mają zakończyć się w lutym 2019 roku.

Budowa świetlicy
Kolejna ważna inwestycja to świetlica wiejska. Umowa na wykonanie II etapu budowy została podpisana 6 grudnia 2016 r. Świetlica ma powstać w Wołownie. Realizacji tego projektu podjęła się firma ogólnobudowlana POR-BUD. Projekt obejmie roboty konstrukcyjne, sanitarne i elektryczne budynku świetlicy. Po zakończeniu tych prac będzie już można korzystać ze świetlicy.

Koszt inwestycji wyniósł 218 tys. złotych. Projekt ma zostać ukończony w sierpniu 2017 roku.

/ Fot. Pixabay / CC0