Samorządowy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jonkowie działa od 1995 roku. Ośrodek realizuje wiele gminnych programów, m.in. dotyczących wyposażenia nowoczesnych bibliotek czy dostępu do Internetu. W ramach programu „Plastuś” odbywają się warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone przez artystów i rzemieślników mieszkających na terenie gminy.

Nauka pływania dla dzieci
Realizowany jest także program nauki pływania dla dzieci, corocznie objętych jest nim 160 uczniów szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się na
basenie w Olsztynie.

W promowanie działań sportowo-rekreacyjno-kulturalnych wpisują się także programy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Jonkowo, są to m.in. Fundacja "Dzieciom Rolników", Stowarzyszenie Ekologiczno - Artystyczne "Ręką dzieło", Stowarzyszenie "Dzieciom Wiejskim", Stowarzyszenie "Teatr Wiejski Węgajty".

Biblioteki i Klub Sportowy
Miłośnicy książek mogą je wypożyczyć w ośmiu gminnych punktach wypożyczalni, a dla fanów sportowych rozgrywek przygotowano dwie drużyny piłki nożnej i sekcję tenisa stołowego w Klubie Sportowym.

W ramach działalności ośrodka otwarte są także świetlice wiejskie, w których zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.
Samorządowy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jonkowie mieści się przy ul. Klonowej 2.

/ Fot. Pixabay / CC0