Jonkowo to duża wieś na Warmii. Położona na trasie linii kolejowej Olsztyn-Morąg-Elbląg, obecnie stanowi siedzibę gminy Jonkowo.
Napoleoniada w Jonkowie to już cykliczna impreza. Zawsze odbywa się w połowie marca. Na czym polega i skąd się wzięła? Nazwa pochodzi od Napoleona Bonaparte.

Jonkowo jest położone na trasie tak zwanego Szlaku Napoleońskiego. 4 lutego 1807 roku na polach niedaleko Jonkowa odbyła się bitwa wojsk napoleońskich z siłami rosyjsko-pruskimi. Od kilku lat, zawsze w połowie marca, przeprowadzana jest inscenizacja tej bitwy przez grupę pasjonatów historii i Napoleona. Wydarzenie przyciąga wielu turystów i obecnie ma już rangę międzynarodową.

Warto również wspomnieć, że na skraju Jonkowa znajdują się wały, w których podczas tej bitwy okopali się Rosjanie. Nazywane są Szańcem Rosyjskim.

Ignacy Karpiński i Marcin Kromer
Drugą ważną atrakcją turystyczną Jonkowa jest Kościół św. Jana Chrzciciela i Rocha, wybudowany w XIV wieku i wielokrotnie przebudowywany w XVI, XVIII i XX wieku. Konsekrował go w 1580 r. ku czci św. Jana Chrzciciela biskup Marcin Kromer. Był on bardzo wszechstronnym człowiekiem, pisarzem, historykiem renesansu, przywódcą kontrreformacji w Polsce oraz dyplomatą. Po licznych remontach i przebudowach kościół został ponownie konsekrowany w 1789 roku, tym razem przez biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego, również bardzo znaną osobę, poetę i polityka.

Po raz ostatni kościół został przebudowany w 1914 r. Obecnie posiada elementy późnogotyckie, renesansowe, barokowe i neogotyckie. Natomiast wieża kościoła została wybudowana w XVIII wieku.

W świątyni warto obejrzeć drewniane barokowe sklepienie, drewniany ołtarz z rzeźbą św. Rocha oraz ołtarze boczne.

Fot. Pixabay / cc0